24.03.2012 г.

Важни принципи на взаимоотношенията

 • Принцип на огледалото. Преди да съдите другите, трябва да се вгледате в себе си.
 • Принцип на болката. Обиденият човек сам обижда другите.
 • Принцип на висшия път. Преминаваме на по-високо ниво, когато се отнасяме по-добре към другите, отколкото те към нас.
 • Принцип на бумеранга. Когато помагаме на другите, помагаме на самите себе си.
 • Принцип на чука. Никога не използвайте чук, за да убиете комара на челото на събеседника.
 • Принцип на обмена. Вместо да поставяте другите на място, трябва първо да се поставите на тяхното място.
 • Принцип на обучението. Всеки човек, който срещаме, е потенциален наш учител в нещо.
 • Принцип на харизмата. Хората проявяват интерес към човека, който се интересува от тях.
 • Принципът на 10-те бала. Вярата в добрите качества на хората обикновено ги кара да проявяват най-доброто от себе си.
 • Принцип на конфронтацията. Първоначално трябва да се погрижите за хората и чак след това може да влизате в конфронтация с тях.
 • Принцип на каменната скала. Доверието е фундамента на всички взаимоотношения.
 • Принцип на асансьора. При взаимоотношенията си с другите можем да ги издигнем високо и да ги бутнем надолу.
 • Принцип на ситуацията. Никога не допускайте ситуацията да значи за вас повече, отколкото взаимоотношенията.
 • Принцип на Боб. Когато Боб има проблеми със всички, главният проблем, обикновено, е самия Боб.
 • Принцип на достъпността. Лекотата при взаимоотношенията със самия себе си помага на останалите да се чувстват свободно с нас.
 • Принцип на окопа. Когато се готвиш за сражение, изкопай си окоп, в който да побереш и приятеля си.
 • Принцип на земеделието. Всички взаимоотношения могат да се култивират.
 • Принцип на 101-я процент. Да открием 1 процент, с който сме съгласни, и да насочим в него още 100 % от усилията си.
 • Принцип на търпението. Пътешествието с другите става винаги по-бавно, отколкото да го правим самостоятелно.
 • Принцип на празнуването. Щателната проверка на взаимоотношенията се изразява не само в това, доколко сме верни на приятелите, когато имат проблеми, но и в това, колко се радваме, когато те успяват.
 • Принцип на дружбата. При каквито и да е равни условия хората ще се стремят да работят с тези, които им харесват; а при каквито и да е неравни условия те пак ще действат така.
 • Принцип на сътрудничеството. Съвместната работа увеличава вероятността на съвместната победа.
 • Принцип на удовлетворението. При отлични взаимоотношения на страните, достатъчно е само да са заедно, за да изпитват удоволствие.

25 ключови принципа при изграждането на взаимоотношенията
Философия на ежедневието


Няма коментари:

Публикуване на коментар